اترك رسالة

بانک اطلاعات مصالح و مجریان ساختمانی بازیافت مصالح ساختمانی

شیشه، گچ و سایر مواد شیشه و گچ معمولاً در طی تخریب آسیب دیده و کمتر بازیافت می شوند. در ایران بازیافت نخاله های ساختمانی فقط در هنگام تخریب و به صورت جداسازی مصالح ساختمانی و استفاده مجدد آنها در ساختمان یا فروش آنها توسط مالک از دیرباز انجام می شده است.

استفاده مجدد و بازیافت مصالح در 10 پروژه طراحی داخلی

هنگام ساخت خانه ها ، از نظر زیست محیطی ، درنظر گرفتن دوره ی بازیافت مواد مصرفی بسیار اهمیت دارد زیرا همواره مواد در حال انتشار CO2 از خود هستند. حتی بهتر است طی فرایند هایی زباله ها یا مواد بی فایده را به مصالح و مواد ساختمانی مصرفی و با ارزشی حتی بالاتر از ارزش قبلی خود تبدیل کرد و بار ها از آنها استفاده نمود. House of the Flying Beds / AL BORDE

بررسی بازیافت نخاله های ساختمانی و انواع روش ها هیتوس

بازیافت نخاله‌های ساختمانی به عنوان یک مساله بسیار مهم مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. می‌توان به درصد قابل توجه نخاله‌ها ناشی از عملیات ساخت و تخریب ساختمان که حدود 23 تا 33 درصد کل زباله‌های خشک شهرها را تشکیل می‌دهد توجه کرد. عامل اصلی که طراحی و صنعت ساختمان را به سمت بازیافت هدایت می‌کند موارد زیر است:

اهمیت بازیافت مصالح ساختمانی

دکتر حمزه شکیب به نکته جالب دیگری نیز اشاره میکند و میگوید آهن و میلگرد و برخی مصالح ساختمانی به مرور زمان آنقدر گران شده اند که بازیافت آنها صرفه اقتصادی داشته باشد و میتوان گفت که 90% آوارهای ساختمانی قابل بازیافت هستند .

تولید مصالح از بازیافت نخاله‌ها و ضایعات ساختمانی

May 18, 2015 تولید مصالح از بازیافت نخاله‌ها و ضایعات ساختمانی. محققان یک شرکت دانش بنیان در استان اردبیل موفق شدند با بازیافت نخاله‌ها و ضایعات ساختمانی، مواد اولیه مصالح را تولید و از تخریب محیط زیست

بانک اطلاعات مصالح و مجریان ساختمانی اهمیت بازیافت مصالح

دکتر حمزه شکیب به نکته جالب دیگری نیز اشاره میکند و میگوید آهن و میلگرد و برخی مصالح ساختمانی به مرور زمان آنقدر گران شده اند که بازیافت آنها صرفه اقتصادی داشته باشد و میتوان گفت که 90% آوارهای ساختمانی قابل بازیافت هستند . (2)

بازیافت ضایعات ساختمانی مشاوره سرمایه گذاری، تهیه طرح

توجه سازندگان به ضایعات ساختمانی به عنوان منبع تأمین مواد اولیه قابل اعتماد و مقرون به صرفه جلب شد و استفاده از مصالح بازیافتی جایگزین استفاده از مصالح غیر بازیافتی گردید. غیر از هزینه دفع، چند دلیل دیگر نیز برای افزایش توجه به