Zobacz nowości na blogu
Logo

        Witamy serdecznie na stronie

             biura tłumaczeń i szkoleń.

            TANIO SZYBKO RZETELNIE

Tłumaczenia zwykłe
Tłumaczenia medyczne
Tłumaczenia prawnicze
Tłumaczenia reklamowe
Tłumaczenia Techniczne/IT
Tłumaczenia przysięgłe
Korekta Tłumaczeń
Tłumaczenia tekstów naukowych
Szkolenia i korepetycje
Tłumaczenia ustne

Regulamin

Strona główna - Regulamin

Regulamin świadczenia usług firmy Globing

§ 1
Postanowienia wstępne
 

1. Globing mieści się przy ul. Czeladzkiej 27 lok. 3, 41-205 Sosnowiec (NIP: 631-250-45-64, Regon: 241824987)

2. Globing wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe i przysięgłe oraz ustne.

 

§ 2
Zasady rozpoczęcia współpracy

 

1. Realizacja zlecenia następuje po uzgodnieniu przez Globing i Klienta warunków dotyczących zlecenia.


§ 3
Warunki współpracy oraz sposoby płatności

1. Po wykonaniu zlecenia na rzecz firmy, Globing wystawia Klientowi fakturę VAT, którą należy opłacić w  terminie podanym na fakturze. W przypadku zlecenia tłumaczenia przez osobę prywatną należność pobierana jest z góry na podstawie faktury Pro forma. Zapłata dokonywana jest przelewem na rachunek konta bankowego określonego w fakturze.

2. W niektórych przypadkach, w szczególności przy dużych zleceniach, Globing zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu, a także w niektórych przypadkach Globing zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu braku czytelności materiałów dostarczonych do tłumaczenia, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.

3. Wycena tłumaczeń niepoświadczonych następuje na podstawie stron rozliczeniowych w tekście źródłowym. Natomiast wycena tekstu przysięgłego następuje na podstawie stron rozliczeniowych tekstu przetłumaczonego, na podstawie statystyki wyrazów właściwej dla danego edytora tekstu. Strona przeliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych wynosi 1500 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych 1125 znaków ze spacjami.

4. Całkowita cena netto za realizację Zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby stron przeliczeniowych przez stawkę za stronę przeliczeniową. Strona tłumaczenia liczona jest jako pełna. Do stawki netto doliczany jest podatek VAT. Klient płaci za Zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto.

5. Oprócz powyższego, podstawą do obliczenia całkowitej ceny za Zlecenie jest termin.
Tłumaczenie niepoświadczone standardowe obejmuje 6 stron rozliczeniowych dziennie. Tłumaczenie przysięgłe standardowe obejmuje 4 strony rozliczeniowe dziennie. Przy tłumaczeniach ekspresowych lub weekendowych dolicza się od 10% - 70% ceny podstawowej.

6. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Globing do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

7. Przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia możliwa jest wycena tekstu.

8. W przypadku Zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia emailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Globing nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn nie spowodowanych z winy Globing.


§ 4
Reklamacje

 

1. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej oraz należycie uzasadniona.

2. W przypadku wystąpienia błędów wskazanych przez Klienta, Globing zobowiązuje się do ich poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w okresie 7 dni od daty wykonania usługi.
 

3. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.

 

§ 5
Odpowiedzialność

 
1. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez Globing ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Globing jest jednak zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.


 

§ 6
Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zlecenia.

2. W szczególnych przypadkach Globing może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Sosnowcu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2012 r.

Poznaj jeszcze więcej korzyści ze współpracy z naszym biurem tłumaczeń i skorzystaj ze specjalnych ofert promocyjnych przygotowanych dla naszych stałych Klientów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz w trosce o bezpieczeństwo powierzanych nam dokumentów oraz informacji podjęliśmy decyzję o wdrożeniu normy ISO 27001
Aby poznać koszt tłumaczenia zachęcamy do skorzystania z naszego formularza bezpłatnej wyceny online.

biuro tłumaczeń, tłumaczenia, tłumacz, tłumacz j. angielskiego, tłumaczenia angielski, j. angielski, korepetycje angielski

Sosnowiec, Katowice, Gliwice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Bytom

undicom.pl
projektowanie stron ruda slaska, strony www gliwice
created by